Informacje o kliencie

    Dodatkowe informacje


    Administrator danych osobowych, którym jest Marketing4you Agnieszka Klimas, ul. Widokowa 10, Pisary, 32-064 Rudawa, NIP: 945-188-72-11, REGON 366880753 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem i przedstawienia oferty, przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie działalności gospodarczej Administratora poprzez przedstawienie oferty usług, także na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przedstawienia oferty, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w formularzu znajdziesz w naszej Polityka prywatności.